SZKOLENIA

Ośrodek Szkoleniowy ” SUPEX” jest wpisany do ewidencji placówek niepublicznych pod nr 71 w rejestrze Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku.

Organizujemy szkolenia w formie instruktaży, kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego.

Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 1.  BHP
 • Szkolenia wstępne i okresowe
 • Szkolenia w zakresie oceny ryzyka zawodowego
 • Szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia instruktaży stanowiskowych
 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Szkolenia dla członków zespołów powypadkowych

 1. PPOŻ
 • Szkolenie pracowników wyznaczonych w firmie do zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi
 1. ADR
 • Szkolenia ogólne , stanowiskowe, oraz w zakresie bezpieczeństwa dla pracodawców i pracowników w zakresie wymagań związanych z przewozem, magazynowaniem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych  /Zgodnie z wymogami prawnymi Umowy ADR i Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych /Szkolenia prowadzi licencjonowany Doradca ADR
 • Kursy ADR dla kierowców: podstawowe, dokształcające i specjalistyczne
 • Szkolenia tematyczne dot. wyłączeń i zwolnień ze stosowania przepisów ADR

 

Szkolenie przeprowadzamy w uzgodnionym  i  dogodnym dla Państwa terminie, cena jest uzależniona od miejsca szkolenia i ilości osób w grupie szkoleniowej.