Tu podaj tekst alternatywny

DORADZTWO I USŁUGI

BHP -ADR to firma posiadająca duże doświadczenie edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w zakresie nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Specjalizujemy się również w usługach i szkoleniach zawodowych z zakresu ADR i ochrony środowiska. Współpracujemy z firmami z całej Polski.

USŁUGI ADR

doradztwo w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.
Pomagamy w wypełnianiu wymagań ustawowych.
Wszystkie podmioty zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR, oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów

OŚRODEK SZKOLENIOWY

" SUPEX" jest wpisany do ewidencji placówek niepublicznych pod nr 71 w rejestrze Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku. Organizujemy szkolenia w formie instruktaży, kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

BHP NADZÓR I KONTROLA

W ramach usługi " BHP" oferujemy Państwu wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z art. 237 § 2 Kodeksu pracy.
Usługa obejmuje między innymi:

  • szkolenia wstępne i okresowe BHP
  • przeprowadzanie kontroli stanu BHP
  • audyty wstępne stanu BHP
  • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP