BHP NADZÓR I KONTROLA

BHPW ramach usługi ” BHP” oferujemy Państwu wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z art. 237 § 2 Kodeksu pracy.

Usługa obejmuje między innymi:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • przeprowadzanie kontroli stanu BHP
 • audyty wstępne stanu BHP
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP
 • udział w zespołach dokonujących ocenę ryzyka zawodowego
 • opiniowanie opracowywanych instrukcji ogólnych i stanowiskowych BHP
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP
 • postępowania powypadkowe/dokumentacja, rejestry, sprawozdania, zalecenia
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia
 • pomoc w doborze najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • przedstawianie propozycji dotyczących rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu BHP pracy
 • zgłaszanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • nadzór nad badaniami środowiska pracy
 • opracowywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli np. PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP

 

Usługi wykonujemy w ramach:

 • stałej umowy o współpracy
 • jednorazowych zleceń