OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska

Sprawozdania i raporty – to nasza specjalność.

Paragraf

Podstawowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące ochrony środowiska:

  • do 28 lutego – raport do KOBiZE za rok poprzedni
  • do 15 marca – zbiorcze zestawienie danych o ilościach wytworzonych odpadów za rok poprzedni
  • do 31 marca – sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za rok poprzedni
  • do 31 marca – sprawozdania w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za rok poprzedniZamów przygotowanie sprawozdania, a zyskasz:

  • pewność prawidłowego sporządzenia sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
  • oszczędność czasu, który trzeba poświęcić na zapoznanie się z przepisami wykonawczymi,
  • wywiązanie się z ciążącego na firmie obowiązku sprawozdawczego w zakresie ochrony środowiska,
  • brak kar i mandatów za niedopełnienie formalności.