ADR – DORADZTWO, KONSULTING, SZKOLENIA

Pomagamy w wypełnianiu wymagań ustawowych

Wszystkie podmioty zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy ADR, oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych mają obowiązek:

 • ustanowienia w przedsiębiorstwie dyplomowanego Doradcy ds. Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów z wymogami Umowy ADR oraz sporządzanie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych;
 • przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych;
 • zatwierdzanie i przesyłanie w ustawowym terminie sprawozdania rocznego właściwemu ze względu na lokalizację WITD, oraz archiwizację sprawozdań przez okres 5 lat.

Przepisy te są egzekwowane poprzez organy Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Oferujemy profesjonalne usługi.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych

Oferujemy współpracę w zakresie ADR ( DGSA )

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z przewozem, załadunkiem  i rozładunkiem materiałów niebezpiecznych
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań związanych z działalnością przedsiębiorstwa w zakresie ADR
 • Doradztwo przy doborze opakowań
 • Doradztwo przy doborze środków transportowych i ich wyposażenia
 • Doradztwo przy oznakowaniu jednostek transportowych i opakowań
 • Doradztwo przy klasyfikacji materiałów i towarów niebezpiecznych
 • Odwoływanie się od decyzji organów kontrolnych
 • Szkolenie pracowników w zakresie wymagań związanych  z przewozem towarów niebezpiecznych (innych niż kierowcy, którzy zobowiązani są do posiadania zaświadczenia ADR)
 • Opracowanie wzorów dokumentów przewozowych
 • Sporządzanie i weryfikacja Planów Ochrony dla Towarów Niebezpiecznych Dużego Ryzyka
 • Szkolenie kierowców

Zapewniamy KOMPLEKSOWĄ usługę.

Już dziś możesz dołączyć  do grona zadowolonych klientów.

Więcej informacji dot. ADR na stronie  www.adr-serwis.pl

 

Jeśli macie pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt.

W tym celu:

Prosimy wysłać mail:  andmuch@wp.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Prosimy o telefon: +48  695 103 966

To proste.  Zadaj  pytanie!  Odpowiemy!

Zapraszamy do zawarcia stałej umowy współpracy!
Zapewniamy DORADZTWO ADR  na uczciwych zasadach!