HACCP  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

WDRAŻANIE I AUDYTOWANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

HCCP
Usługa obejmuje m. in.:

  • Wdrażanie systemów HACCP, BRC, IFS
  • Audytowanie systemów HACCP, BRC, IFS
  • Audytowanie dostawców- producentów towarów do sieci handlowych
  • Ocena opisów etykiet/opakowań produktów spoż. przemysłowych
  • Szkolenia w zakresie GMP, GHP, HACCP, IFS, BRC

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) jest systematycznym prewencyjnym podejściem do bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa farmaceutyków, który określa prewencyjne działania przeciw zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, zamiast kontroli gotowego produktu. HACCP jest wykorzystywany w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, tak aby główne działania, znane jako Krytycznych Punkty Kontroli (CCP) mogą zostać podjęte w celu zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania możliwości wystąpienia ryzyka.

System jest stosowany na wszystkich etapach produkcji żywności,  a także podczas procesów przygotowawczych, pakowania i dystrybucji.

 

Zagwarantowanie bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej żywności jest możliwe jedynie przy wdrożeniu do codziennej praktyki tzw. systemów zarządzania i zapewnienia jakości.

System HACCP pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności powstają na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji.

Dlatego też, oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP /Hazard Analysis Critical Control Point/ zgodnie z wymogami prawnymi Unii Europejskiej oraz wymogami krajowymi.

System HACCP przygotowujemy indywidualnie dla każdego kontrahenta uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności.

Koszt wdrożenia systemu HACCP jest uzależniony od wielu czynników, dlatego też podanie wyceny możliwe jest po wstępnej wizycie doradcy w Państwa firmie.

Organizujemy szkolenia HACCP  dla pracowników wszystkich firm zajmujących się produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją oraz magazynowaniem żywności.

Tematyka szkolenia pozwala zdobyć podstawową wiedzę z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. i późniejszego funkcjonowania systemu; Szkolenie zakończone jest wydaniem imiennych certyfikatów, potwierdzających udział w szkoleniu.

Szkolenia mogą być organizowane w siedzibie firmy, co pozwala na dostosowanie się przez nas do indywidualnych potrzeb klienta a także pomaga w ewentualnie późniejszym wdrażaniu systemu i w tworzeniu dokumentacji.