Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O NASZEJ FIRMIE

DORADZTWO I USŁUGI to firma posiadająca duże doświadczenie edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
w zakresie nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Specjalizujemy się również w usługach i szkoleniach zawodowych z zakresu ADR i ochrony środowiska. Współpracujemy z firmami z całej Polski .

więcej

SZKOLENIA

Ośrodek Szkoleniowy " SUPEX" jest wpisany do ewidencji placówek niepublicznych pod nr 71 w rejestrze Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku
Organizujemy szkolenia w formie instruktaży, kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego.
Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia
o ukończeniu kursu.

więcej

ADR

USŁUGI ADR – doradztwo w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
Pomagamy w wypełnianiu wymagań ustawowych.
Wszystkie podmioty zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR, oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów

więcej

BHP

BHP NADZÓR I KONTROLA
W ramach usługi " BHP" oferujemy Państwu wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z art. 237 § 2 Kodeksu pracy.
Usługa obejmuje między innymi:
-szkolenia wstępne i okresowe BHP
-przeprowadzanie kontroli stanu BHP
-audyty wstępne stanu BHP
-sporządzanie okresowych analiz stanu BHP

więcej

HACCP

Zagwarantowanie bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej żywności jest możliwe jedynie przy wdrożeniu do codziennej praktyki tzw. systemów zarządzania i zapewnienia jakości.

System HACCP pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności powstają na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji.

więcej