Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

SZKOLENIA

Ośrodek Szkoleniowy " SUPEX" jest wpisany do ewidencji placówek niepublicznych pod nr 71 w rejestrze Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku.Organizujemy szkolenia w formie instruktaży, kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego.

Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

1. BHP

  • Szkolenia wstępne i okresowe
  • Szkolenia w zakresie oceny ryzyka zawodowego
  • Szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia instruktaży stanowiskowych
  • Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • Szkolenia dla członków zespołów powypadkowych


2. PPOŻ

  • Szkolenie pracowników wyznaczonych w firmie do zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi


3. ADR

  • Szkolenia ogólne , stanowiskowe, oraz w zakresie bezpieczeństwa dla pracodawców i pracowników w zakresie wymagań związanych z przewozem, magazynowaniem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych /Zgodnie z wymogami prawnymi Umowy ADR i Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Szkolenia prowadzi licencjonowany Doradca ADR/
  • Współpracujemy z innymi ośrodkami w zakresie szkoleń podstawowych, dokształcających i specjalistycznych ADR dla kierowców


Szkolenie przeprowadzamy w uzgodnionym i dogodnym dla Państwa terminie, cena jest uzależniona od miejsca szkolenia i ilości osób w grupie szkoleniowej.

Masz pytanie? Jesteśmy do dyspozycji. Zadzwoń lub skorzystaj z poniższego formularza.