Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

OCHRONA ŚRODOWISKA

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM WYPEŁNIAĆ ZOBOWIĄZANIA ŚRODOWISKOWE

Nadzór merytoryczny nad obowiązkami Klienta z zakresu Ochrony Środowiska:

 • Ocena zgodności działania z przepisami ochrony środowiska.
 • Pomoc w wypełnieniu nakazów i zaleceń pokontrolnych organów ochrony środowiska.


Wypełnianie obowiązków związanych ze sprawozdawczością:

 • Naliczanie opłaty środowiskowej.
 • Naliczanie opłaty produktowej.
 • Prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów.
 • Znalezienie odbiorcy odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków.
 • Przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań.
 • Przygotowanie wniosków w celu uzyskania decyzji na emisję zanieczyszczeń do powietrza i wytwarzanie odpadów.
 • Pomoc w znalezieniu odpowiedniej organizacji odzysku oraz przeprowadzenie negocjacji w celu przekazania zobowiązań z zakresu opłaty produktowej oraz obowiązku recyklingu i odzysku.
 • Rejestracja i składanie sprawozdań KOBIZE.
DLACZEGO MY ?

 • Pozwolimy Ci zaoszczędzić pieniądze związane z wysokimi karami.
 • Pomożemy wypełnić obowiązki wynikające z przepisów o ochronie środowiska.
 • Gwarantujemy pełną poufność przekazanych danych


JAK DZIAŁAMY ?

 • Proponujemy spotkanie w celu identyfikacji wymagań środowiskowych w Państwa Firmie.
 • Przedstawimy ofertę obsługi dostosowaną bezpośrednio do Państwa potrzeb.