Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

HACCP

HACCP

HACCP BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
WDRAŻANIE I AUDYTOWANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Usługa obejmuje m. in.:

  • Wdrażanie systemów HACCP, BRC, IFS
  • Audytowanie systemów HACCP, BRC, IFS
  • Audytowanie dostawców- producentów towarów do sieci handlowych
  • Ocena opisów etykiet/opakowań produktów spoż. przemysłowych
  • Szkolenia w zakresie GMP, GHP, HACCP, IFS, BRCHACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) jest systematycznym prewencyjnym podejściem do bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa farmaceutyków, który określa prewencyjne działania przeciw zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, zamiast kontroli gotowego produktu. HACCP jest wykorzystywany w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, tak aby główne działania, znane jako Krytycznych Punkty Kontroli (CCP) mogą zostać podjęte w celu zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania możliwości wystąpienia ryzyka. System jest stosowany na wszystkich etapach produkcji żywności, a także podczas procesów przygotowawczych, pakowania i dystrybucji.Zagwarantowanie bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej żywności jest możliwe jedynie przy wdrożeniu do codziennej praktyki tzw. systemów zarządzania i zapewnienia jakości.System HACCP pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności powstają na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji.Dlatego też, oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP /Hazard Analysis Critical Control Point/ zgodnie z wymogami prawnymi Unii Europejskiej oraz wymogami krajowymi.System HACCP przygotowujemy indywidualnie dla każdego kontrahenta uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności. Koszt wdrożenia systemu HACCP jest uzależniony od wielu czynników, dlatego też podanie wyceny możliwe jest po wstępnej wizycie doradcy w Państwa firmie.Organizujemy szkolenia HACCP dla pracowników wszystkich firm zajmujących się produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją oraz magazynowaniem żywności.Tematyka szkolenia pozwala zdobyć podstawową wiedzę z zakresu Systemu Zarządzania BezpieczeństwemŻywności.Szkolenie zakończone jest wydaniem imiennych certyfikatów, potwierdzających udział w szkoleniu.Szkolenia mogą być organizowane w siedzibie firmy, co pozwala na dostosowanie się przez nas do indywidualnych potrzeb klienta a także pomaga w ewentualnie późniejszym wdrażaniu systemu i w tworzeniu dokumentacji.
Certyfikacja HACCP - dlaczego warto?

  • Certyfikacja i rejestracja na zgodność z HACCP pokazuje zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wolę ciągłego doskonalenia wydajności.
  • Certyfikacja wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego auditu.
  • Certyfikat HACCP wzmacnia wizerunek organizacji w oczach Klientów, pracowników i akcjonariuszy oraz wskazuje, że organizacja spełnia wymagania prawne powyżej ustawowego minimum.
  • Stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.Jak uzyskać certyfikaty HACCP i ISO 9001 ?
W jaki sposób można wdrożyć system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)?Zgodnie z obowiązującym prawem system HACCP jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorstw działających w szeroko rozumianej branży spożywczej z wyjątkiem rolnictwa, czyli tzw. produkcji pierwotnej. Ze względu na to, że zakłady żywienia zbiorowego stanowią w praktyce ostatnie ogniowo w łańcuchu przetwarzania żywności, stanowią one ważną grupę przedsiębiorstw zobowiązanych do wdrożenia systemu HACCP. Zarówno prawo polskie, jak i Unii nie zobowiązuje przedsiębiorców do certyfikacji HACCP. Restauracje i puby mogą go wdrożyć dwojako: albo wdrożyć i stosować system HACCP bez jego certyfikacji, albo wdrożyć i stosować system HACCP oraz uzyskać uznawany międzynarodowy certyfikat. Za brak HACCP po 28 października 2006 r. nakładane są mandaty karne (na podstawie art. 103 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia). W przypadku tych zakładów system HACCP jest nadzorowany przez organy kontroli żywności (sanepid), które są do tego zobowiązane przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.W jaki sposób zakłady mogą uzyskać ISO 9001 i jakie mają z tego korzyści?System Zarządzania Jakością ISO 9001 jest dobrowolny. Nie ma żadnych przepisów zobowiązujących firmy do jego wdrażania. Tym różni się on od HACCP. System ISO 9001 wdrażany jest w oparciu o międzynarodową normę, dlatego praktycznie wszystkie firmy, które go wprowadzają, poddają go również certyfikacji w niezależnych akredytowanych jednostkach certyfikujących. Zakłady mogą wdrożyć jednocześnie system jakości ISO 9001 i HACCP. Mogą poddać certyfikacji tylko system ISO 9001. W takim przypadku HACCP jest wdrożony i stosowany, lecz nie jest certyfikowany. Certyfikacji mogą też być poddane oba systemy, w efekcie przedsiębiorstwo uzyskuje potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO 9001 i HACCP. W każdym wypadku musi to być świadoma decyzja dyrekcji zakładu, zależna od rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, pozycji konkurencyjnej oraz strategii rozwoju.
Certyfikacja systemów jakości przynosi firmom wymierne korzyści. ISO 9001 jest najbardziej znanym i rozpowszechnionym w skali globalnej systemem jakości. Jest przy tym uniwersalny i elastyczny, więc może znaleźć zastosowanie praktycznie w każdej branży. Przede wszystkim przekłada się na wzrost zaangażowania pracowników i większą mobilizację w przedsiębiorstwie. Certyfikat uznawany jest w skali międzynarodowej. Jeśli można mówić o wadach certyfikacji, to należy wskazać na wzrost kosztów realizacji systemu. Czasem istnieje też konieczność sformalizowania i wdrożenia dodatkowych procedur.Jak przebiega proces certyfikacji i na ile lat zakład uzyskuje certyfikat?Certyfikacja przez niezależną jednostkę certyfikującą składa się z audytu wstępnego certyfikującego oraz audytów nadzorczych. Audyt wstępny jest dobrowolny. Certyfikujący i nadzorczy są obowiązkowe. Proces certyfikacji trwa ok. jednego miesiąca, jeżeli firma poddaje się także audytowi wstępnemu. W przypadku wdrożenia samodzielnego systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego zalecamy poddanie go bezpośrednio audytowi certyfikującemu. Oczywiście mogą one także przejść procedurę certyfikacji dwuetapowo (audyt wstępny i certyfikujący).
Każdy certyfikat systemów jakości ISO 9001 i HACCP jest wydawany na trzy lata i po tym okresie traci ważność. W okresie ważności najczęściej po pierwszym i po drugim roku funkcjonowania systemu jednostka certyfikująca wykonuje tzw. audyty nadzorcze (kontrolne). Po trzech latach można poddać system recertyfikacji ważnej na kolejne trzy lata. Jest ona dobrowolna.