Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

ADR

USŁUGI ADR – doradztwo w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Pomagamy w wypełnianiu wymagań ustawowych.

Wszystkie podmioty zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych
w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR, oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych mają obowiązek:

 • ustanowienia w przedsiębiorstwie dyplomowanego Doradcy ds. Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów
  z wymogami Umowy ADR oraz sporządzanie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych;
 • przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych;
 • zatwierdzanie i przesyłanie w ustawowym terminie sprawozdania rocznego właściwemu ze względu na lokalizację WITD, oraz archiwizację sprawozdań przez okres 5 lat.

Przepisy te są egzekwowane poprzez organy Inspekcji Transportu Drogowego a niestosowanie się do ww. przepisów może grozić grzywną 5 000 PLN.
Oferujemy profesjonalne usługi.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych


Oferujemy współpracę w zakresie ADR ( DGSA )


 • Prowadzenie dokumentacji związanej z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem materiałów niebezpiecznych
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań związanych z działalnością przedsiębiorstwa
 • Doradztwo przy doborze opakowań
 • Doradztwo przy doborze środków transportowych i ich wyposażenia
 • Doradztwo przy oznakowaniu jednostek transportowych i sztuk przesyłki
 • Doradztwo przy klasyfikacji materiałów i towarów niebezpiecznych
 • Odwoływanie się od decyzji organów kontrolnych
 • Szkolenie pracowników w zakresie wymagań związanych z przewozem towarów niebezpiecznych (innych niż kierowcy, którzy zobowiązani są do posiadania zaświadczenia ADR)
 • Opracowanie wzorów dokumentów przewozowych
 • Instrukcje bezpieczeństwa przy przewozie Towarów Niebezpiecznych Dużego Ryzyka
 • Szkolenie kierowców


Zapewniamy KOMPLEKSOWĄ usługę. Już dziś możesz dołączyć do grona zadowolonych klientów.

Jeśli macie pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt. W tym celu:

Prosimy wysłać mail: andmuch@wp.pl (można też skorzystać z formularza dostępnego na dole strony)

Prosimy o telefon: +48 695 103 966

To proste. Zadaj pytanie! Odpowiemy!


Zapraszamy też do zawarcia stałej umowy współpracy!
Zapewniamy DORADZTWO na uczciwych zasadach!OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PRZEWOZU

Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić
osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, przed podjęciem tych czynności w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane w celu uwzględniania zmian
w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

Art.14.1 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367)


Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych właściwego ze względu ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych określonych odpowiednio w ADR ......

Art. 15.1 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367)

Masz pytanie? Jesteśmy do dyspozycji. Zadzwoń lub skorzystaj z poniższego formularza.